Het Waarborgfonds Motorverkeer

Vijf basisvoorwaarden

Heeft u door een motorrijtuig schade geleden en is de bestuurder aansprakelijk, dan kunt u bij het Waarborgfonds een verzoek om schadevergoeding indienen. Er zijn wel een vijftal basisvoorwaarden:

1. het motorrijtuig is onbekend gebleven;

2. het motorrijtuig is wel bekend, maar niet verzekerd;

3. het motorrijtuig is wel bekend, maar gestolen;

4. het motorrijtuig is wel verzekerd, maar verzekeraar failliet;

5. het motorrijtuig is van verzekeringsplicht vrijgesteld.

De wettelijke termijn om een schade in te dienen is 3 jaar, gerekend vanaf het moment dat de schade ontstond.

Schade veroorzaakt door een onbekend gebleven, onverzekerd of gestolen motorrijtuig

U dient eerst zelf te proberen de gegevens van het schadeveroorzakende onbekende motorrijtuig te achterhalen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door middel van een getuigenoproep of een buurtonderzoek. Het bewijs dat de door u geleden schade is veroorzaakt door een motorrijtuig, kunt u onderbouwen door foto’s te maken van de ontstane schade. Daarnaast dient u het direct te melden bij de politie. Let op: indien u niet binnen 14 dagen probeert de gegevens van het motorrijtuig te achterhalen, dan vergoedt het Waarborgfonds Motorverkeer de door u geleden schade niet!

Wanneer de schade is veroorzaakt door een onverzekerd of gestolen motorrijtuig, dient u eerst zelf de bestuurder of eigenaar van het voertuig schriftelijk aansprakelijk te stellen. Als de schade niet wordt vergoed, dan kunt u een verzoek om schadevergoeding indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer met een kopie van de aansprakelijkstelling van de bestuurder of de eigenaar van het motorrijtuig. Het Waarborgfonds Motorverkeer kan dan het bedrag voorschieten, waarna de bestuurder of eigenaar van het motorrijtuig het bedrag aan het Waarborgfond Motorverkeer terug moet betalen.

Schade veroorzaakt door een gemoedsbezwaarde

Gemoedsbezwaarden zijn om principiële redenen tegen elke vorm van verzekeren, en willen dus ook geen verzekering in het kader van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) afsluiten. Deze personen kunnen vrijstelling krijgen van de verzekeringsplicht. De gemoedsbezwaarden dienen voor elk motorrijtuig in het bezit te zijn van een door de Minister van Financiën verstrekt vrijstellingsbewijs. De gemoedsbezwaarden zijn wel verplicht jaarlijks een bedrag te betalen aan het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden om de (nog) niet betaalde schade door medegemoedsbezwaarden te kunnen vergoeden en de administratieve kosten te dekken die door de uitvoering van de regeling worden gemaakt.

Omdat gemoedsbezwaarden niet verzekerd zijn, moeten zij wanneer zij schade veroorzaken met hun motorrijtuig dit zelf vergoeden. Degene die schade heeft geleden door de gemoedsbezwaarde dient de bestuurder of de eigenaar van het motorrijtuig eerst zelf schriftelijk aansprakelijk te stellen. Als die de schade niet vergoedt, dan kunt u een verzoek indien bij het Waarborgfond Motorverkeer met een kopie van de aansprakelijkstelling van de gemoedsbezwaarde. Het Waarborgfonds Motorverkeer kan dan het bedrag voorschieten, waarna de gemoedsbezwaarde het bedrag aan het Waarborgfonds Motorverkeer terug moet betalen.

Letselschade

De schade moet dus altijd door een motorrijtuig zijn veroorzaakt. Verder maakt het niet uit om wat voor soort schade het gaat. Het kan gaan om zaakschade maar ook om letselschade. Uitsluitend bij zaakschade is een wettelijk risico van € 250,00 van toepassing. Wanneer de schade lager is dan dit eigen risico, zal u dus geen schadevergoeding ontvangen. Wanneer er ook sprake is van letselschade door het ongeval, kunt u hiervoor ook terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit wordt op een soortgelijke wijze afgehandeld, als zaken waarbij er wel een bekende en verzekerde wederpartij is.

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op.