Aansprakelijkheid/Polisdekking

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Er zijn regelmatig verkeersongelukken, bedrijfsongelukken, hondenbeten, losliggende stoeptegels en andere ongelukken. Als gevolg van een ongeluk kan iemands leven drastisch veranderen. Naast het opgelopen letsel is er naar alle waarschijnlijkheid ook schade ontstaan. Allereerst moet dan vast komen te staan dat een wederpartij aansprakelijkheid erkent voor uw schade of dat een verzekeraar polisdekking biedt voor uw schade. Pas na vaststelling van de aansprakelijkheid respectievelijk polisdekking, komt vergoeding van uw schade in beeld.

Schade

De ontstane schade kan worden onderverdeeld in materiële en immateriële schade.
Materiële schade is vermogensschade. Denk bij materiële schade aan reiskosten, medische kosten, kosten voor huishoudelijke hulp, verlies van arbeidsvermogen et cetera.
Immateriële schade is schade die u heeft geleden door pijn, verdriet, frustratie, gederfde levensvreugde et cetera. De hoogte van de immateriële vergoeding is onder meer afhankelijk van de aard en de ernst van uw letsel, de duur van de medische behandeling en de mate waarin het letsel blijvend is. De bepaling van de hoogte van die vergoeding kan pas plaatsvinden als sprake is van een medische eindtoestand. Daarvan is sprake bij volledig herstel, uitbehandeling of bij een stabiele medische toestand.

Afwikkeling

In principe zal uw letselschadezaak pas bij een medische eindtoestand worden afgewikkeld. Daartoe wordt dan in overleg met u een regelingsvoorstel opgesteld waarin de geleden en eventueel nog te lijden schade opgenomen zijn. Indien er overeenstemming kan worden bereikt over de afwikkeling van uw letselschadezaak zal er een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld.

LR Letselschade helpt u te allen tijde kosteloos bij het verhalen van uw schade

Vrijblijvend contact

Tel: +31 85 4008880
E-mail: info@LRletselschade.nl

LR Letselschade is landelijk werkzaam:

Nederland, Holland, Kaart, Europa, Nederlands, Blauw

LR Letselschade is gevestigd in Oss maar werkt als letselschade specialist op landelijk niveau. Dus of u nu uit de regio Groningen, Maastricht, Amsterdam, Middelburg, Eindhoven, Nijmegen, Den Bosch of bijvoorbeeld Rotterdam komt; LR Letselschade staat klaar om u op professionele wijze juridisch bij te staan.