Ongeval door een fout van een ander

De onrechtmatige daad is een algemene aansprakelijkheidsgrondslag. In het kader van letselschade kan gedacht worden aan huis-, tuin- en keukenongevallen. Bijvoorbeeld iemand die een been breekt bij het helpen verhuizen of een iemand die een bloempot op zijn hoofd krijgt bij het afwaaien van het balkon. Om te komen tot aansprakelijkheid op grond van de onrechtmatige daad, moet aan vijf eisen voldaan worden: onrechtmatigheid, toerekenbaarheid, schade, causaliteit en relativiteit. Een toerekenbare onrechtmatige daad wordt ook wel een ‘fout’ genoemd.

Onrechtmatigheid

De wet maakt onderscheid tussen een drietal handelingen die een onrechtmatige daad op kunnen leveren: een inbreuk op een recht, een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht en een doen of nadelen in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Toerekenbaarheid

Er is sprake van toerekenbaarheid als de dader schuld heeft aan zijn gedraging of de onrechtmatige daad in zijn risicosfeer is gelegen.

Schade

Schade behelst ‘vermogensschade en ander nadeel’. Met het begrip ander nadeel wordt vooral verwezen naar immateriële schade.

Causaliteit

Het causale verband betreft het verband tussen de onrechtmatige handeling en de schade.

Relativiteit

De door de dader geschonden norm dient te strekken ter bescherming tegen de schade zoals benadeelde die heeft geleden. Uit het klassieke Tandartsenarrest van de Hoge Raad komt duidelijk naar voren wat het relativiteitsvereiste inhoudt. In dit arrest werd beslist dat het uitoefenen van het beroep tandarts onbevoegd, zonder het vereiste diploma weliswaar onrechtmatig is, maar in beginsel niet ten opzichte van de wel bevoegde, gediplomeerde tandartsen. De norm strekt ter bescherming van de volksgezondheid, niet ter bescherming van bevoegde artsen voor vermogensschade door concurrentie.

LR Letselschade helpt u te allen tijde kosteloos bij het verhalen van uw schade

Vrijblijvend contact

Tel: +31 85 4008880
E-mail: info@LRletselschade.nl

LR Letselschade is landelijk werkzaam:

Nederland, Holland, Kaart, Europa, Nederlands, Blauw

LR Letselschade is gevestigd in Oss maar werkt als letselschade specialist op landelijk niveau. Dus of u nu uit de regio Groningen, Maastricht, Amsterdam, Middelburg, Eindhoven, Nijmegen, Den Bosch of bijvoorbeeld Rotterdam komt; LR Letselschade staat klaar om u op professionele wijze juridisch bij te staan.