Nabestaanden

Als slachtoffer zelf heb je recht op vergoeding van de geleden en de nog te lijden schade. Wanneer een slachtoffer komt te overlijden, zijn het de nabestaanden die met zorgen achterblijven. Zo ervaren ook zij schade bij overlijden. Het kan bijvoorbeeld gaan om financiële schade, maar ook schade door het leed dat iemand ervaart wanneer een dierbare overlijdt door de fout van een ander. In bepaalde gevallen kan ook affectieschade – een symbolisch bedrag voor de emotionele schade – en shockschade worden vergoed. Voor vergoeding van shockschade gelden erg strenge criteria.

Behoeftigheid

De omvang van de derving van levensonderhoud is begrensd door het begrip behoeftigheid. Bij het bepalen van de derving van levensonderhoud dient rekening te worden gehouden met zowel de draagkracht die de overledene, ware hij blijven leven, in de toekomst vermoedelijk zou hebben gehad, als met de behoeften en financiële positie van de nabestaanden. De derving van levensonderhoud en redelijke begrafenis- of crematiekosten komen voor vergoeding in aanmerking. Alle financiële middelen waar de nabestaanden na overlijden over kunnen beschikken, zoals de uitkering van een levensverzekering, verminderen het schadebedrag.

Gerechtigden

De wettige echtgenoot en minderjarige kinderen hebben onvoorwaardelijk het recht overlijdensschade te vorderen. Andere bloed- of aanverwanten, bijvoorbeeld meerderjarige kinderen, kunnen dat alleen als overledene hen daadwerkelijk geheel of gedeeltelijk voorzag in hun levensonderhoud. Samenwonenden en pleegkinderen kunnen dit alleen wanneer zij in gezinsverband met overledene hebben samengewoond, de overledene geheel of gedeeltelijk in hun onderhoud heeft voorzien, de voortzetting van het samenwonen zeer waarschijnlijk was en de nabestaanden redelijkerwijs niet in staat zijn zelf in hun eigen onderhoud te voorzien.

LR Letselschade helpt u te allen tijde kosteloos bij het verhalen van uw schade

Vrijblijvend contact

Tel: +31 85 4008880
E-mail: info@LRletselschade.nl

LR Letselschade is landelijk werkzaam:

Nederland, Holland, Kaart, Europa, Nederlands, Blauw

LR Letselschade is gevestigd in Oss maar werkt als letselschade specialist op landelijk niveau. Dus of u nu uit de regio Groningen, Maastricht, Amsterdam, Middelburg, Eindhoven, Nijmegen, Den Bosch of bijvoorbeeld Rotterdam komt; LR Letselschade staat klaar om u op professionele wijze juridisch bij te staan.