Regresrecht

Als een werknemer door toedoen van een ander geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, dan lijdt de werkgever loonschade. De werknemer kan dan zijn werkzaamheden niet meer geheel of gedeeltelijk uitoefenen, maar het loon moet wel geheel of gedeeltelijk worden doorbetaald door de werkgever. De loonschade is door de werkgever dan verhaalbaar op degene die de arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt. Dit noemen we ook wel het regresrecht van de werkgever.

Kosten

De kosten die verhaald kunnen worden zijn het netto loon en redelijke kosten voor re-integratie. De kosten die niet verhaald kunnen worden zijn premies en belastingen, doorbetaald loon dat al is vergoed, kosten voor het inlenen van een vervangende kracht en omzetderving. Dit houdt onder andere in dat de ingehouden en betaalde sociale premie, pensioenpremie en loonbelastingen dus helaas niet verhaalbaar zijn. Het doorbetaalde loon dat door de ziekengeldverzekeraar is vergoed is dus eveneens niet verhaalbaar, maar het eigen risico daarentegen wel.

Let op

Indien de aansprakelijke partij een collega-werknemer is, dan is verhaal slechts mogelijk bij opzet of bewuste roekeloosheid, hetgeen zelden aangenomen wordt.

LR Letselschade helpt u te allen tijde kosteloos bij het verhalen van uw schade

Vrijblijvend contact

Tel: +31 85 4008880
E-mail: info@LRletselschade.nl

LR Letselschade is landelijk werkzaam:

Nederland, Holland, Kaart, Europa, Nederlands, Blauw

LR Letselschade is gevestigd in Oss maar werkt als letselschade specialist op landelijk niveau. Dus of u nu uit de regio Groningen, Maastricht, Amsterdam, Middelburg, Eindhoven, Nijmegen, Den Bosch of bijvoorbeeld Rotterdam komt; LR Letselschade staat klaar om u op professionele wijze juridisch bij te staan.