Wat is gordelplicht, gordelkorting en gordelverwonding?

Gordelplicht

Vanaf 1 juni 1975 is het in Nederland wettelijk verplicht om voorin autogordels te dragen. Voor achterpassagiers geldt de verplichting om autogordels te dragen pas sinds 1 april 1992. En sinds 1993 is het dragen van een autogordel ook verplicht tijdens het achteruitrijden.

De verplichting van het gebruik van de autogordel − de gordelplicht − geldt echter niet voor:

1. Mensen met een handicap; zij kunnen vrijstelling aanvragen bij het CBR (= Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen).

2. Medewerkers van een bezorgdienst; zij kunnen vrijstelling aanvragen bij het CBR (= Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen).

3. Taxichauffeurs. In verband met het risico van overvallen door passagiers moet een taxichauffeur het voertuig snel kunnen verlaten. De vrijstelling geldt daarom niet in het geval er geen passagiers worden vervoerd.

U hoeft verder geen gordel te dragen in een bus die een lijndienst uitvoert binnen de bebouwde kom. Dat is uit praktische overwegingen: passagiers stappen steeds in, schuiven op en stappen uit. In veel gevallen heeft een lijnbus ook geen gordels. In andere bussen of touringcars met autogordels moet u de gordel wel gebruiken.

Gordelkorting

Door het dragen van de autogordel wordt de kans op een dodelijk ongeval met 30 tot 40% verkleind. In combinatie met airbags zelfs 50%. Het dragen van een autogordel wordt dan ook gezien als een schadebeperkende maatregel. Het niet dragen van de gordel levert een risicofactor op die als eigen schuld aan het slachtoffer van een aanrijding moet worden toegerekend.

Bij het niet dragen van de autogordel tijdens een aanrijding wordt door de aansprakelijke verzekeraar een zogenaamde gordelkorting toegepast, en die bedraagt in de meeste gevallen 25%. De gordelkorting kan echter alleen worden toegepast als bewezen wordt dat er minder letsel was ontstaan indien er wel gebruik was gemaakt van de autogordel. Dit betekent dat de bewijslast ligt bij de aansprakelijke verzekeraar.

Indien is vastgesteld dat er sprake is van eigen schuld, wordt tot slot gekeken of het percentage rechtvaardig is. Dat heet de billijkheidstoets. Het is mogelijk dat na die toets de gordelkorting van 25% volledig wegvalt, maar het kan ook zijn dat die wordt verhoogd naar 40%.  Een voorbeeld hiervan is dat een slachtoffer geen autogordel droeg en wist dat hij bij een beschonken bestuurder in de auto stapte

Gordelverwonding

De autogordel kan bij een aanrijding, met name bij hoge snelheid, ook zorgen voor zogenaamde gordelverwonding. De druk van de autogordel veroorzaakt dan bijvoorbeeld letsel aan de borstkas, ribben en/of het sleutelbeen. Gordelverwonding is echter meestal veel minder ernstig dan het letsel dat bij dezelfde aanrijdingssnelheid ontstaat als geen autogordel wordt gedragen.

U kunt een boete krijgen als u geen autogordel draagt. Vervoert u een kind tot 12 jaar niet volgens de regels, dan is de boete voor de bestuurder. Oudere kinderen krijgen zelf de bekeuring als zij de autogordel niet gebruiken. De boete voor het niet dragen van een autogordel is in 2023 in Nederland 160 euro.

Autogordels redden al meer dan 45 jaar levens. Draag hem altijd. Voor jezelf, maar ook voor anderen!

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op.