Zorg uit handen nemen

U lijdt schade of heeft schade geleden door lichamelijke en/of geestelijke klachten. Die kunnen bewust of onbewust door een ander zijn veroorzaakt.

In veel gevallen draait het bij schadezaken om het verkrijgen van een schadevergoeding (zoals smartengeld). Deze schadevergoeding moet het slachtoffer helpen te leven zoals voor het ongeval.

LR Letselschade vindt het belangrijk dat u zich volledig kunt richten op uw herstel, en daarom nemen wij u zorg uit handen.

Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)

De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) van De Letselschade Raad (DLR) beschrijft welke morele waarden en verantwoordelijkheden centraal staan in de behandeling van een letselschadezaak en tot welke morele normen zij aanleiding geven. Die normen worden door de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) als gedragsregels geformuleerd voor alle betrokken partijen: verzekeraars, slachtoffers en belangenbehartigers. Bij de tien gedragsregels staan ‘good practices’ en verwijzingen naar rechterlijke uitspraken, welke bijdragen aan een soepel, respectvol en transparant verloop van de schaderegeling. Onnodige belasting van het slachtoffer wordt dan ook voorkomen.

Hoewel de Gedragscode Behandeling letselschade (GBL) oorspronkelijk is opgesteld voor de afwikkeling van verkeersongevallen, geldt de gedragscode nu voor letselschadezaken ongeacht de oorzaak van het letsel. De Letselschade Raad (DLR) maakt bij de afwikkeling van letselschadeclaims een onderscheid tussen licht en zwaar letsel. Voor licht letsel geldt als uitgangspunt de Letselschade Richtlijn Licht Letsel; de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) geldt voor zware letselschadeclaims. Dat neemt vanzelfsprekend niet weg dat ook claims met licht letsel worden afgewikkeld in de geest van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).

LR Letselschade behartigt de belangen van een slachtoffer, werkgever of nabestaande in respectievelijk een letselschadezaak, loonschadezaak of overlijdensschadezaak volgens of in de geest van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).

De zorg van LR Letselschade op een rij

  • Wij verlenen deskundige juridische bijstand geheel kosteloos.
  • Wij komen indien nodig/gewenst bij u langs.
  • Wij zijn professioneel betrokken bij uw zaak.
  • Wij zorgen voor een zo goed en zo snel mogelijke behandeling én afhandeling van uw zaak.
  • Wij zorgen voor een maximale schadevergoeding in uw zaak.

LR Letselschade helpt u te allen tijde kosteloos bij het verhalen van uw schade

Gratis inloopspreekuur*

Vraagt u zich af of u juridisch sterk genoeg staat om een zaak te beginnen, weet u nog niet zeker of u LR Letselschade zult inschakelen of wilt u meer algemene informatie?

Maak telefonisch een afspraak voor het gratis inloopspreekuur op ons kantoor aan

de Ridderhof 94 in Oss

Vrijblijvend contact

Tel: +31 85 4008880
E-mail: info@LRletselschade.nl

LR Letselschade is landelijk werkzaam:

Nederland, Holland, Kaart, Europa, Nederlands, Blauw

LR Letselschade is gevestigd in Oss maar werkt als letselschade specialist op landelijk niveau. Dus of u nu uit de regio Groningen, Maastricht, Amsterdam, Middelburg, Eindhoven, Nijmegen, Den Bosch of bijvoorbeeld Rotterdam komt; LR Letselschade staat klaar om u op professionele wijze juridisch bij te staan.