Aansprakelijkheid

Ondanks dat letselschade op veel manieren kan ontstaan door toedoen van een ander, wil dat zeker niet zeggen dat in alle gevallen de schade door die ander behoort te worden vergoed. Dat is alleen het geval wanneer die ander aansprakelijk, je zou ook kunnen zeggen verantwoordelijk, is voor de schade.

Aansprakelijk zijn is niet hetzelfde als schuldig zijn. Je kunt immers aansprakelijk zijn voor schade waar je helemaal geen schuld aan hebt. Die aansprakelijkheid wordt ook wel risicoaansprakelijkheid genoemd; er valt jou als persoon niets te verwijten én toch zul je de schade moeten vergoeden.

Of je wel en niet aansprakelijk bent voor de schade bij letsel is geregeld in wetgeving en jurisprudentie, ook wel rechtspraak genoemd.

Eigen schuld

Soms ontstaat letselschade mede door onvoorzichtig of onoplettend gedrag van het slachtoffer zelf. In dat geval spreekt men van eigen schuld; voor schade die men aan zichzelf te wijten heeft bestaat er geen recht op vergoeding door een ander.

Als er sprake is van eigen schuld zal beoordeeld moeten worden in wel mate dat eigen gedrag heeft bijgedragen tot het ontstaan van de schade. Overigens zal ook worden gekeken naar de aard en ernst van het gedrag van de andere partij.

De mate van eigen schuld die uiteindelijk wordt aangenomen zal er toe leiden dat de schade voor een deel zelf gedragen zal moeten worden. Is er bijvoorbeeld sprake van 50% eigen schuld dan wil dat dus zeggen dat het slachtoffer zelf 50% oftewel de helft van zijn schade niet vergoed krijgt. Met andere woorden: dat deel blijft dus helaas voor eigen rekening.

Schadevergoeding

Allereerst moet vast komen te staan dat een wederpartij aansprakelijkheid erkent. Pas na erkenning van de aansprakelijkheid, komt vergoeding van uw schade in beeld.

Een letselschadezaak bestaat dan ook grofweg uit twee stappen. Eerste stap is erkenning van de aansprakelijkheid voor de toedracht van het u overkomen ongeval.

Tweede stap is dat de schade – pas ná erkenning van de aansprakelijkheid voor de toedracht – in kaart wordt gebracht. Bij deze stap worden medische en financiële gegevens verzameld, en bij een medische eindtoestand wordt de definitieve schade berekend en wordt de uiteindelijke schadevergoeding vastgesteld.

LR Letselschade helpt u te allen tijde kosteloos bij het verhalen van uw schade

Gratis inloopspreekuur*

Vraagt u zich af of u juridisch sterk genoeg staat om een zaak te beginnen, weet u nog niet zeker of u LR Letselschade zult inschakelen of wilt u meer algemene informatie?

Maak telefonisch een afspraak voor het gratis inloopspreekuur aan

de Ridderhof 94 in Oss

Vrijblijvend contact

Tel: +31 85 4008880
E-mail: info@LRletselschade.nl

LR Letselschade is landelijk werkzaam:

Nederland, Holland, Kaart, Europa, Nederlands, Blauw

LR Letselschade is gevestigd in Oss maar werkt als letselschade specialist op landelijk niveau. Dus of u nu uit de regio Groningen, Maastricht, Amsterdam, Middelburg, Eindhoven, Nijmegen, Den Bosch of bijvoorbeeld Rotterdam komt; LR Letselschade staat klaar om u op professionele wijze juridisch bij te staan.