LR Letselschade neemt u mee op reis

Ongeval in Nederland met buitenlands voertuig

Als u onverhoopt in Nederland wordt aangereden door een buitenlands voertuig is in principe het Nederlands rechtsstelsel van toepassing. Op grond van Europese regelgeving kunt u dan een Nederlandse vertegenwoordiger van de buitenlandse verzekeraar aanspreken.

Alle verzekeringsmaatschappijen in de EU hebben een vertegenwoordiger in Nederland. Met deze vertegenwoordiger wordt dan de schade geregeld. Als het buitenlandse voertuig uit een land buiten de EU komt, moet er rechtstreeks contact worden opnemen met de buitenlandse verzekeraar.

De Vijfde WAM-richtlijn regelt dat in elk EU land een schadevergoedingsorgaan aangesteld is om te bemiddelen bij problemen met vertegenwoordigers. In Nederland is dit het Waarborgfonds Motorverkeer.

Ongeval in buitenland met buitenlands voertuig

Als u onverhoopt in het buitenland wordt aangereden, waarbij een verkeersdeelnemer uit één van de andere EU landen betrokken is, dan is meestal het recht van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden van toepassing.

Bij het bepalen welk nationale rechtsstelsel op het ongeval en op de schade van toepassing is, wordt aangesloten bij de Rome II-Verordening en bij het Haags Verkeersongevallenverdrag.

Verdrag of verordening?

Als het ongeval heeft plaatsgevonden binnen de EU (m.u.v. Denemarken), geldt de Rome II-Verordening. Bij letselschade is het recht van toepassing van het land waar het letsel is opgelopen. Dit is niet altijd het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden.

Het Haags Verkeersongevallenverdrag regelt net als Rome II-Verordening welk recht van toepassing is op schade die is ontstaan bij ongevallen die op de openbare weg hebben plaatsgevonden. De hoofdregel bij dit verdrag is echter dat het recht wordt toegepast van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden.

In de Rome II-Verordening is geregeld dat het Haags Verkeersongevallenverdrag voorrang heeft indien beide internationale regelingen toepasselijk zijn. Toch worden in de praktijk tegen deze regel in de Rome II-Verordening en het Haags Verkeersongevallenverdrag door elkaar heen gebruikt, en leiden soms tot verschillende uitkomsten.

Europees Schadeformulier

Een reisverzekering dekt vaak niet of nauwelijks de letselschade die door een verkeersongeval in het buitenland is ontstaan. Er moet dus een schaderegeling worden getroffen met de aansprakelijke partij in het buitenland.

Zorg er daarom altijd voor dat u en de wederpartij het Europees Schadeformulier hebben ingevuld. U kunt dan de schade als u weer thuis bent verder regelen met de verzekeraar van de wederpartij, die in de EU wettelijk verplicht is om ook een vertegenwoordiger in Nederland te hebben.

Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Als het ongeval met een buitenlands voertuig in Nederland is gebeurd, heeft de Nederlandse vertegenwoordiger zelf de bevoegdheid de schade te regelen. Dit is niet het geval als het ongeval in het buitenland is gebeurd. Alles moet dan worden afgestemd met de buitenlandse verzekeraar. In deze gevallen verloopt de schadeafwikkeling vaak traag en omslachtig. Voorts zijn de kosten van belangenbehartiging bij een ongeval in het buitenland niet verhaalbaar.

Als u een schadeverzekering inzittenden (SVI) op uw voertuig heeft afgesloten, dan kunt u gewoon bij uw eigen Nederlandse SVI-verzekeraar terecht. Die verzekeraar regelt dan uw schade naar Nederlands recht. Bovendien betaalt de SVI-verzekeraar uw schade, betaalt in beginsel de kosten van belangenbehartiging en verhaalt het betaalde schadebedrag eventueel weer op de buitenlandse verzekeraar.

Alvorens u op reis gaat naar het buitenland is het dus raadzaam een schadeverzekering inzittenden (SVI) op uw voertuig af te sluiten. Meer hierover kunt u lezen in de weblog inzittendenverzekering.

LR letselschade wenst u tot slot een voorspoedige reis toe!

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op met LR Letselschade.