Jachtongeval: beha redt het leven van een vrouw

Het klinkt ongelooflijk, maar toch is het waar

Het jachtongeval vond plaats in augustus 2015, ergens tussen Gadebusch en Köchelstorf gelegen in het Noorden van Duitsland. Een 41-jarige vrouw maakte daar met haar man een fietstocht. Toen ze tijdens een pauze aan de kant van de weg stond werd ze plotseling geraakt door een voorwerp in de borststreek. Het bleek dat de vrouw per ongeluk was getroffen door een kogel van een jager, die afketste op de metalen beugel in haar beha. Als gevolg hiervan vormde zich een hematoom (bloeduitstorting) met een grootte van ongeveer 1,5 bij 1,5 centimeter. Gelukkig werd ernstig letsel, of mogelijk zelfs dodelijk letsel, voorkomen door de beha die de vrouw droeg. Een schoolvoorbeeld van een geluk bij een ongeluk!

De vermeende schutter bevond zich op dat moment in een aangrenzend veld waar een jacht op wilde zwijnen gaande was. Daar werd hij na het incident benaderd door de echtgenoot van de vrouw, en direct werd de jacht stilgelegd en de politie ingeschakeld. Het geweer van de jager werd samen met de munitie door de politie in beslag genomen.

Op de plaats van de metalen beugel in de beha werd een stuk van de munitie gevonden. Medewerkers van de Rijksrecherche hebben vervolgens het mogelijke vuurveld tussen Gadebusch en Köchelstorf uitgebreid onderzocht. Met metaaldetectoren en explosievenspeurhonden gingen ze op zoek naar meer kogelonderdelen. In het gebied van de vermoedelijke richting van het schot werd onder meer een geschoten everzwijn gevonden. Uiteindelijk werd de jager aangeklaagd voor het veroorzaken van lichamelijk letsel.

Wat zijn de wettelijke regels in Nederland?

In Nederland zijn de regels voor een jachtvergunning vastgelegd in de Wet Natuurbescherming, welke per 1 januari 2017 van kracht werd. Wie in Nederland een jachtvergunning (jachtakte) wil, moet over een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (APV) beschikken, met een dekking voor het jagersrisico.

Een slachtoffer heeft een rechtstreeks vorderingsrecht. Dat betekent dat degene aan wie letsel of schade is toegebracht zich voor een schadevergoeding rechtstreeks kan wenden tot de verzekeraar van de jager. De verzekerde som voor het jagersrisico bedraagt minimaal € 1.000.000,-.

Om een jachtvergunning aan te kunnen vragen moet de jager voldoen aan drie eisen:

1. jachtdiploma;

2. particuliere aansprakelijkheidsverzekering met jagersrisico;

3. jachtmogelijkheid.

De vijf veiligheidsregels voor jagers

Een jager moet zich houden aan vijf – altijd geldende! – veiligheidsregels, zoals opgenomen in de SJN-cursus Jacht & Faunabeheer in het kader van de basisopleiding voor het wettelijk verplichte jachtexamen:

1. Een vuurwapen mag nooit op een mens of een niet bejaagbaar dier, zoals hond, koe, paard enzovoort, gericht zijn.

2. Controleer vóór het laden of er geen vuil, sneeuw, modder of iets dergelijks in de loop zit.

3. Ga nooit over, langs of door een hindernis met een geweer dat nog geladen is.

4. Laat een geweer nooit langer geladen dan echt nodig is.

5. Schiet, na nauwkeurig aanspreken, alleen maar in een veilige richting.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid volgens de wet is aanwezig als er sprake is van een zogenaamde onrechtmatige daad op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. De kernvraag daarbij is: handelde iemand voldoende zorgvuldig of nam hij meer risico dan redelijkerwijs verantwoord was? Is het antwoord bevestigend, dan is er sprake van onrechtmatig handelen en dus aansprakelijkheid. Is het antwoord ontkennend, dan is er geen sprake van onrechtmatig handelen en dus geen aansprakelijkheid.

Mocht u willen weten wanneer een jager (on)rechtmatig handelt, dat kunt u lezen in de weblog “De billen van Greg Lemond” van mijn kantoorgenoot mr. Wieco Liebrand van Liebrand Ruijs advocaten.

Tot slot: een jager die zich niet houdt aan alle veiligheidsregels, dát kan sowieso niet door de spreekwoordelijke beugel.

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op met LR Letselschade.