Het slachtoffer staat centraal

Het ongeval

Een ongeval is een drama. Ook een klein ongeluk kan een grote klap zijn, zowel lichamelijk als mentaal. Soms is er sprake van blijvende invaliditeit. Soms is er zelfs sprake van een partner die is overleden, of zijn er achtergebleven minderjarige kinderen.

Een ongeval komt nooit aangekondigd. Men kan er zich dus ook niet op instellen. Er is vaak sprake van een plotselinge, en mogelijk langdurige, omschakeling in de privé-, werk- en/of studiesituatie. Verder krijgt men te maken met een brede verscheidenheid aan hulpverleners, zoals bijvoorbeeld artsen, paramedici, arbo- of bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, revalidatie- en arbeidsdeskundigen, et cetera.

Degene die als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval of een arbeidsongeval de letselschade lijdt én niet aansprakelijk is voor het ongeval, wordt veelal het slachtoffer of de gelaedeerde genoemd. Het slachtoffer is eigenlijk degene om wie het draait bij letselschade.

De gemoedsstadia

Slachtoffers maken na een ongeval een aantal gemoedsfasen door, en wel:

– verbijstering;

– ontkenning;

– euforie;

– verzet;

– verbittering;

– wanhoop;

– aanvaarding.

Het aantal en de volgorde van de fasen kan vanzelfsprekend verschillen, maar ook de tijdsduur. Het gehele proces heeft echter wel zijn tijd nodig, en helaas wordt de laatste fase soms nooit bereikt. Een medische eindtoestand hoeft dan ook zeker nog geen mentaal eindstation te zijn.

Het gaat om het slachtoffer

De belangenbehartiger is degene die de belangen behartigt van het slachtoffer, en is degene die kan worden gezien als het verlengstuk van het slachtoffer. De belangenbehartiger moet daarbij steeds oog hebben voor de belangen van zijn of haar cliënt(e), het slachtoffer. 

Een belangenbehartiger dient zich tegenover het slachtoffer uiteraard professioneel op te stellen, en deze opstelling kan bovendien de vijandigheid tegenover een aansprakelijke partij wegnemen. Met name in letselschadezaken is een goede verstandhouding vereist en moet er een vertrouwensbasis zijn. De problemen zijn namelijk zeer persoonlijk en de relatie duurt doorgaans lang.

Geen enkele letselschadezaak is gelijk. Iedere zaak en ieder slachtoffer is uniek en vereist dan ook zijn eigen aanpak. Elke aanpak dient zich echter wel uitsluitend te richten op het slachtoffer. Met andere woorden: het slachtoffer behoort in iedere zaak – doorlopend, van begin tot eind − centraal te staan.

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op.