Inzittendenverzekering

Eigen schade dragen

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft in de Monitor Verkeersveiligheid 2019 geconcludeerd dat het niet goed gaat met de verkeersveiligheid in Nederland. Zowel de verkeersdoden als het aantal ernstig verkeersgewonden is toegenomen in de periode 2014-2018.

Betrokken zijn bij een verkeersongeval kan niet alleen op u als persoon een grote impact hebben, maar ook een grote financiële impact hebben. Wanneer u een ongeval overkomt waarbij u zelf schuldig bent of dat er geen aansprakelijke partij is, kan in de meeste gevallen de schade op niemand verhaald worden.

U zult uw eigen schade dan helaas zelf moeten dragen.

Twee verzekeringen

Voor een klein bedrag kunt u zichzelf en de andere inzittenden van uw auto verzekeren voor de gevolgen van een auto ongeval. Dit kan door een inzittendenverzekering af te sluiten bij uw autoverzekering. De schuldvraag speelt dan geen rol bij het claimen van de schade.

Er zijn twee varianten van de inzittendenverzekering:

  1. schadeverzekering inzittenden (SVI);
  2. ongevallenverzekering inzittenden OIV).

De schadeverzekering inzittenden (SVI) keert een vergoeding uit voor de daadwerkelijk geleden schade (tot een maximum bedrag) in geval van letselschade, materiële en immateriële schade. De ongevallenverzekering inzittenden (OIV) keert éénmalig een vast bedrag uit, slechts in geval van overlijden of blijvende invaliditeit.

Misvatting

Een veelvoorkomende misvatting is dat passagiers (niet de bestuurder) bij een ongeval niet verzekerd zijn zonder inzittendenverzekering. De passagiers vallen altijd onder de WA-dekking van de auto van de bestuurder of van die van de veroorzakende partij.

Voor de bestuurder is het dus vooral nuttig om een inzittendenverzekering – en dan met name een schadeverzekering inzittenden (SVI) – af te sluiten, voor de gevallen dat men zelf schuldig is aan het ongeval of als er geen schuldige aan valt te wijzen.

De WA-verzekering keert in die gevallen namelijk niets uit.

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op.