Gemiste zwarte inkomsten

Legale of illegale weg

Het kan zijn dat een slachtoffer zwart bijverdiende, of een deel van het loon zwart kreeg uitbetaald. De meningen zijn verdeeld of met inkomsten uit niet fiscaal-geregistreerde werkzaamheden rekening moet worden gehouden bij het bepalen van het verlies aan verdienvermogen.

Als zwarte inkomsten zijn verkregen langs legale weg, oftewel geoorloofde werkzaamheden, dan zal het slachtoffer de omvang daarvan moeten bewijzen dan wel aannemelijk moeten maken. Dat valt niet altijd mee en is vaak lastig.  Zijn zwarte inkomsten verkregen langs illegale weg dan zal daarmee geen rekening hoeven worden gehouden.

In dat kader is de weblog – ‘Moonshining’ of zelf drank stoken – van mr. W.J. (Wieco) Liebrand van Liebrand Ruijs advocaten, specialist op het gebied van arbeidsrecht, overigens interessant. Hij gaat in zijn blog uitgebreid in op de vraag hoe legaal of illegaal het zelf produceren van alcohol is, en dat kunt u hier lezen.

Let wel: een belangenbehartiger die namens het slachtoffer zwarte inkomsten, verkregen langs illegale weg, zou vorderen zou mogelijk meewerken aan het witwassen van zwart geld.

Bruto of netto vergoeding

Als de zwarte inkomsten verkregen langs legale weg bewezen kunnen worden dan wel aannemelijk kunnen worden gemaakt, is het vervolgens de vraag of deze bruto of netto worden meegenomen.

Bij het berekenen van het verlies aan verdienvermogen wordt ervan uitgegaan dat het bedrag wat wordt verdiend met geoorloofde werkzaamheden een bruto bedrag is, en dit betekent dat over dit bedrag nog fictief belasting en premie verschuldigd is.

De zwarte inkomsten dienen dus eerst “wit” gemaakt te worden, oftewel netto. Uiteindelijk kan het netto bedrag worden verhaald.

De onderbouwing

Het is dus mogelijk om zwarte inkomsten na een ongeval te verhalen. Of de schade daadwerkelijk zal worden vergoed, is met name afhankelijk van de onderbouwing. Er gelden wel strengere eisen voor de onderbouwing, maar aan de andere kant mag men algemene ervaringsfeiten niet zomaar negeren.

Een ander punt is dat de looptijd voor zwarte inkomsten niet altijd gelijk hoeft te zijn met de looptijd van wit loon. Dat is een punt van onderhandelen. Uiteraard kan met betrekking tot de zwarte inkomsten geen belastinggarantie worden geëist.

Conclusie: gemiste zwarte inkomsten uit geoorloofde werkzaamheden komen in beginsel in aanmerking voor een netto schadevergoeding!

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op.