Arbeidsongeschiktheid door een hondenbeet – kan de werkgever de loonschade verhalen?

Aansprakelijkheid

Mevrouw Janssen is een groot hondenliefhebber. In haar vrije tijd doet zij niets liever dan hondentrainingen geven. Op een dag wordt haar gevraagd om Levi te trainen. Haar wordt verteld dat Levi slecht luistert en agressief naar mensen uit kan vallen, maar mevrouw Janssen besluit Levi toch te willen trainen. Zij gelooft namelijk in het goede in iedere hond.

Al in de eerste minuten voordat de hondentraining begint gaat het vreselijk mis. Levi bijt mevrouw Janssen onverwacht hard in haar hand en zij loopt daarbij ernstig handletsel op. Er vinden meerdere hersteloperaties plaats, en er volgt nog een langdurig multidisciplinair revalidatietraject. Al die tijd kan mevrouw Janssen haar werkzaamheden in vaste loondienst, als medewerkster in de bediening van een restaurant, niet uitoefenen. Mevrouw Janssen zal de bezitter van Levi aansprakelijk moeten stellen, op grond van artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek, om haar letselschade te kunnen verhalen.

Loonschade

Stel, u bent de werkgever van mevrouw Janssen. Op u rust de verplichting om haar salaris tijdens de gehele periode van de arbeidsongeschiktheid door te betalen. Oók bent u verplicht zich in te spannen voor een zo optimaal mogelijke re-integratie van mevrouw Janssen in het arbeidsproces. Als uw werknemer door toedoen van een ander geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, dan lijdt u als werkgever loonschade.

Verloopt het herstel van mevrouw Janssen weinig voorspoedig, dan rusten de genoemde verplichtingen op u voor de maximale duur van 2 jaar. De kosten lopen dan hoog op. Zeker als u maar een kleine onderneming heeft kunnen de kosten van loondoorbetaling bij ziekte uw onderneming financieel in gevaar brengen. Wellicht moet in de plaats van mevrouw Janssen ook nog een vervangende kracht worden betaald om uw restaurant draaiende te houden.

Kosten

Stel dat de (particuliere aansprakelijkheidsverzekeraar van de) bezitter van Levi succesvol aansprakelijk gesteld kan worden, voor de geleden en nog te lijden loonschade van de werkgever. De loonschade is door de werkgever dan verhaalbaar op degene die de arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt. Dit noemen we ook wel het regresrecht van de werkgever.

De kosten die de werkgever kan verhalen zijn het netto loon en de redelijke kosten van re-integratie. De kosten die de werkgever niet kan verhalen zijn de premies en belastingen, het doorbetaalde loon dat al door de ziekengeldverzekeraar is vergoed, de kosten van het inlenen van een vervangende kracht en de omzetderving.

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op.